Prečo regresná terapia?

Veľké percento klientov prichádza so zámerom vyriešiť psychické, prípadne výrazne psychosomatické problémy. Príčinou bývajú opakované traumy z nedávnej alebo dávnejšej minulosti, ktoré sa aktivujú pod vplyvom súčasných udalostí. Bylinky pomôžu odstrániť prejavy na úrovni somatiky, ale keďže nedokážu odstrániť príčinu prameniacu v prežitých traumatických zážitkoch, symptómy na fyzickej úrovni sa v krátkom čase opäť a opäť vracajú. Bylinky sú na psychiku jednoducho „hrubé“. Z tohto dôvodu je vhodné bylinnú liečbu doplniť metódou, ktorá by bola schopná spracovať príčinu problémov na úrovni psychiky. A toto je dôvodom, prečo som sa rozhodla „oficiálne“ zaradiť do liečebného procesu regresnú terapiu. Práve regresná terapia je veľmi vhodná ako vyplnenie medzery medzi fytoterapiou a psychikou resp. psychosomatikou.

Viac informácií nájdete na stránke Brána podvedomia